Allard AFO

Support for better life

Allard AFO

THE ToeOFF® STORY

1997 introducerades produkten ToeOFF® som på den tiden var helt unik och banbrytande. Produkten revolutionerade inte bara den ortopedtekniska marknaden utan gav brukare möjlighet att leva ett mer aktivt liv. Men vi slutade inte där! Vi blev engagerade i att utveckla fler syskon till ToeOFF® som nu mera samlats under varumärket Allard AFO. Vi såg behovet av varierande grad av stöd och dynamisk funktion för att möta olika individers anatomiska, biomekaniska och livsstilbehov. Följande är berättelser om olika delar av vår utvecklingshistoria, liksom hur vi kontinuerligt strävar efter att öka medvetenheten om våra innovativa lösningar för att erbjuda "Support for Better Life!”

SÅ FÖDDES ToeOFF®

STARTEN

17 maj 1987 samlades en utvecklingsgrupp (UG) i Camp Scandinavia (CS), däribland Dr Stig Willner, ortopedingenjör Gert Karlsson, FoU Helena Peters och jag, vid den tiden VD för CS, på Snogeholm slott. 17 maj är därför en viktig dag, inte bara i Norge, utan också för Allard/Camp eftersom min son, Peter Allard, också tog över företaget samma datum men 19 år senare, 2006.

 

ToeOff Old And New Allard AFO

Stig Willner var ryggläkare och hade utvecklat flera produkter för CS men ingen med stor betydelse i försäljningen. UG hade som uppgift att beskriva/definiera ett nytt ortosmaterial och hitta en tillverkare. Materialet definierades, men en tillverkare av ett icke-existerande teoretiskt material var en utmaning. Efter besök hos flera professorer och universitet hittade vi lösningen helt nära Willners hem. Malmö Komposit var expert på kompositmaterial inom tåg- och flygindustrin och ägaren Karl Engdahl blev snart en nära partner med Willner.

Initialt fokuserade vi på att utveckla produkter för ryggen, vilket var naturligt med Willners bakgrund. En dag, 1995 när UG hade ett möte på fabriken, presenterades en handledsskena i komposit som gjorde dem väldigt exalterade. En skena för behandling av radiusfrakturer var snart på plats på marknaden, men UG bestämde sig för att inte sluta med endast den sensationella Campsolite-handleden, utan även skapa en ny Ankel-Fot-Ortos (AFO), vars like världen tidigare inte skådat. Benämningen Campsolite användes som ett varunamn för den nya serien ortoser i kompositmaterial från Camp.

I april 1995 besökte Willner ISPOs världskongress i Melbourne. En AFO med främre stöd drog till sig Willners intresse, men de var tillverkade i traditionella termoplaster. Kombinationen av en lösning framifrån som passar bättre i normala skor och med tunnare och mer aktivt material från kompositer startade en kreativ process på fabriken. Energilagrande egenskaper och gång-förbättring både vid hälisättning och tå-off var en lysande idé. Konceptet med en lateral strut istället för både lateral och medial var en annan magisk ingrediens. Den laterala bygeln använde kolfiberns hållfasthet för att ge den erforderliga stabiliteten! På grund av den fantastiska förbättringen vid “toe-off” i gångcykeln fick den namnet Campsolite ToeOFF®.

De första presentationerna blev väl mottagna och tidiga gångstudier visade mycket bra resultat. Vi kom ihåg, att de tekniker som hade sett Campsolite handskena (som dog 1999) såg den som ett hot mot deras yrkesskicklighet. Vi ville inte göra samma misstag med ortopedtekniken för ToeOFF®, så i början hade ToeOFF® inga band att fästa runt vaden, vilket gav arbete för ortopedingenjören, så de skulle känna sig nödvändiga i utprovningsprocessen! Denna initiala strategi hjälpte oss att övertyga ortopedteknikenheterna att vi var partners och inte fiender. Vår reimbursementkod i USA var ett annat stort steg framåt! Willners hängivenhet gentemot klinisk dokumentation skapade en värdefull grund för det medicinska samfundet att erkänna de funktionella egenskaperna och patientfördelar som skapas av ToeOFF®.

1996 köpte Bertil Allard Camp Scandinavia från Bissell Inc. Vid den tiden tog vi bort Campsolite och använde endast ToeOFF® som namn och vårt internationella namn blev Allard. Willner och Engdahl, de sanna uppfinnarna av ToeOFF®, fick 1998 vid en stor Gala, ett prestigefyllt innovationspris och 1999 fick Willner "Thranhardt Award" i USA. Föreläsningen vid AOPA för Thranhardht-priset hölls av ortopedingenjör Jan Smits, en viktig partner i ToeOFF®-designteamet, eftersom Willner hade hade gått bort strax efter priset tillkännagavs. Diplom och utmärkelse överlämnades till Stigs fru Eva.

Det var en tragedi att Willner gick bort 1999 innan ToeOFF® hade lanserats fullt ut, eftersom han inte fick chansen att uppleva erkännandet av en "drömprodukt". Jag är stolt över att ha varit med om att lansera en så fantastiskt framgångsrik produkt till världsmarknaden, vilket är "en gång i livet" upplevelse. Jag är säker på att Stig Willner skulle ha delat min åsikt att "förändring av människors liv" var och är fortfarande den stora belöningen för denna enastående innovation!

ToeOFF®

Bertil Allard

UTBILDNING BLIR EN HÖRNSTEN I VÅR FRAMGÅNG

KEDJEREAKTION

Som lärare blev jag en ivrig troende och följare av de gång-biomekaniska koncepten som utvecklats av Gary Gray, PT, ATC. och deltog i hans kurser om "Chain Reaction". När jag först såg en ToeOFF® kunde jag omedelbart se hur den öppna hälen, främre stödet och kolfibermaterialets reflekterande egenskaper helt skulle stödja dessa biomekaniska koncept. Men dessa begrepp var fortfarande nya för fysioterapeuter och oftast praktiskt taget okända för ortopedingenjörer. Vi stod också inför utmaningen av att övertyga ortopedingenjörerna om att denna produkt skulle kunna ge den intima passformen och stabiliteten som deras handgjorda plast-AFO.

ToeOFF_benJag arbetade nära tillsammans med Scott Fisher (PT utbildad av och arbetat med Gary Gray) för att utveckla en 4-timmars gångbiomekanik kurs. Kursen beskriver normal funktionell bio-mekanik och jämförde sedan de effekter som både traditionella plastskenor och ToeOFF® hade för funktion. Budskapet av kursen var att traditionella enheter kan hjälpa till att plocka upp foten under swing, men ToeOFF® hjälpte till att återställa gångfunktionen.

Jag såg snabbt att fysioterapeuter var nyckeln till att förskriva AFO, så det var viktigt att övertyga dem om att ändra sina förskrivningsvanor. Ortopedingenjören provade ut och anpassade ortosen, så det var viktigt att de också måste vara övertygade om att ändra sina träningsprotokoll. Kurserna visade sig vara framgångsrika för båda grupperna. Fysioterapeuterna började kräva produkten för sina patienter och ortopedingenjörerna blev mer villiga att anpassa den. När ortopedingenjörer och fysioterapeuter "got it", började de dela historier om hur de använde ToeOFF® för andra indikationer än bara droppfot. Detta ledde mig till att lägga till behandling av andra mjukdelsskador (som t.ex. Achilles Tendinopathy, PTTD) och partiella fotamputationer till våra utbildningsprogram.

Min uppskattning är att över 50 000 medicinska experter har blivit influerade av Allard-kurser enbart i USA. Det kan nu sägas att, så som kolfiberkomposit revolutionerade protesindustrin i slutet av 80-talet, har Allards ToeOFF® revolutionerat den ortopedtekniska industrin för de nedre extremiteterna. Jag har njutit av resan!

Robert H. Meier

BlueROCKER® - FRÅN GALEN IDÉ TILL SUCCÉ 

Jag började att arbeta med kompositer i slutet av sjuttiotalet, och då tillverkade vi delar till armén, flottan och flygförsvaret. I början av nittiotalet kom jag i kontakt med den ortopedtekniska världen och jag måste erkänna att jag anser att det är mycket mer tillfredställande att jobba med produkter som ger människor stöd för ett bättre liv.

BlueROCKER När man utvecklar produkter för den ortopedtekniska industrin får man ständigt utmaningar och idéer från användare att utveckla bättre produkter, men att leka med vilda idéer i vårt labb kan också leda till utvecklingen av kommersiella produkter, BlueROCKER® är en av dessa. Utvecklingsteamet fick en idé att utveckla en extremt tjock och rigid produkt som skulle modifieras av ortopedingenjören till “rätt” flexibilitet. Detta skulle ske genom att han helt enkelt skulle slipa skenan och sulan för att åstadkomma de perfekta egenskaperna för varje patient. När vi väl stannade upp och tänkte till insåg vi att det var en galen idé eftersom vi sedan tidigare visste att människor utan tillräckligt mycket kompositkunskap kunde orsaka skador på produkten när de försökte modifiera den. Vi ville ändå prova konceptet och skickade ut ett antal provexemplar till användare som testade denna ”ToeOFF® på steroider” utan några modifieringar och vissa av dem älskade den. Vi mer eller mindre frågade dem “Varför” och de påstod att produktens stabilitet i kombination med “Rocker sole” var helt enkelt perfekt.        

De första produkterna vi tillverkade var svarta och såg ut som ToeOFF®, så vi behövde hitta på ett sätt att särskilja den nya produkten från den ordinarie ToeOFF®. Vi kunde ha ändrat formen, men eftersom vi visste hur mycket våra kunder uppskattade formen på ToeOFF®, behövde vi en annan lösning. Tidigare fick vi förfrågningar från marknaden om möjligheten att producera ToeOFF® i olika färger, så vi undersökte möjligheten att använda olika pigment i materialets matris, men denna teknik ledde inte till en kosmetiskt acceptabel produkt med undantaget för det blåa pigmentet. Därför gjorde vi produkten blå, och med en bra ………… (rocker) i sulan, och då var ju namnet självklart. Nu är namnet BlueROCKER® ett välkänt varumärke världen över och är den mest rigida produkten i Allard AFO utbudet. Det är häpnadsväckande att en så ogenomtänkt idé kan bli en framgångsrik och uppskattad produkt.

Heinrich Jordan

NÄR NORDIC COMPOSITES BLEV ALLARD MANUFACTURING

Enda sedan tillkomsten av ToeOFF®, producerades den på ett externt företag i Malmö. Samarbetet fungerade bra under många år, men när produktionsvolymen ökade, ökade även våra krav på kvalitetskontroll och produktutveckling. Det ledde till att vi började uppleva att vi var begränsade att agera så snabbt som vi ville, därför började vi internt tala om hur detta kunde förbättras.

Plötsligt 2006 och 2007 började ägaren till produktionsenheten i Malmö att spendera stora belopp på helt andra saker än vad som var relaterat till produktionen av vår ToeOFF®

Konsekvensen av detta blev att ägaren kom till oss och bad om finansiellt stöd, vilket vi ställde upp på till en början, men när han återkom och bad om ytterligare stöd sa vi att vi inte kunde vara deras bank.

Bolaget gick i konkurs och en konkursförvaltare utsågs, som drev verksamheten vidare under tiden som han försökte reda ut röran. Det ledde till att under sommaren 2007 annonserades verksamheten ut som varandes till salu.

Vem som helst som hade ett intresse att lägga ett bud på verksamheten kunde nu komma och studera inte bara maskiner och material utan också själva processen med att tillverka vår ToeOFF®. Många företag utanför det ortopediska området besökte fabriken, men också ett konkurrentföretag.

Allard ManufacturingAtt ha en så viktig leverantör i konkurs är naturligtvis väldigt bekymmersamt och särskilt då 50 % av patenträttigheterna var inkluderade i konkursen och därigenom till salu.

Vi la ett bud på den delen av verksamheten som avsåg tillverkning av ToeOFF®. Budet inkluderade naturligtvis patenträttigheterna, vilket på ett sätt kan säga utgjorde kontrollen av framtiden för ToeOFF®.

Den tid som konkursförvaltaren behövde för att utvärdera de bud som inkommit, från oss och andra, var extremt nervös för oss. Njutbar och avslappnad sommarsemester är inte något som beskriver sommaren 2007. Konsekvensen av att verksamheten hade sålts till “fel” bolag skulle ha blivit dramatisk.

Slutligen fick vi besked från konkursförvaltaren om att vårt bud hade accepterats! Vilken underbar känsla för alla i Allard-organisationen, för att inte tala om de som arbetade med tillverkningen i Malmö, som inte önskade något annat än oss som nya ägare.

Allard Manufacturing föddes den 10 september, 2007.

Som framgår av min berättelse, har det inte alltid varit en dans på rosor, men jag är väldigt stolt över den lojalitet och hängivenhet som alla visat och tillsammans med vår utveckling och våra investeringar varit en förutsättning för att Allard ska betraktas som världsledande inom AFO i kolfiber av högsta kvalitet.

Olle Eklund  

GE OSS EN ToeOFF® FÖR BARN - KIDDIEGAIT®

En ToeOFF® men mindre

Strax efter att ToeOFF® började bli känd på marknaden började efterfrågan komma om en ToeOFF® för barn. På den tiden positionerades ToeOFF® som en ortos för strokepatienter för behandling av droppfot, men idag vet vi att det finns många fler indikationer som kan få hjälp av en Allard AFO. När vi fick förfrågningar om en AFO för barn frågade vi runt bland våra kunder. Intresset för en ToeOFF® för barn var inte så stort. Men vi visste att det användes många AFO för barn i andra sammanhang. En AFO för barn utvecklades i kolfiber och den var unik, annorlunda och såg bra ut. Jag kommer ihåg hur entusiastiskt vårt R&D-team var när vi såg prototypen i december 2002. Vi presenterade produkten för några viktiga kunder men de var inte alls lika entusiastiska och därefter sattes projektet på ”hold”.

KiddieGAIT_Alla

I maj 2007 gjorde jag en resa för att träffa kunder i USA. Vi gjorde en utbildning i Birmingham, Alabama och en fysioterapeut hade upptäckt att jag var där. Hon hade kört med bil i 2 timmar bara för att berätta att det nu är dags för en Pediatric ToeOFF®. Ungefär 3 månader senare hade vi ett produktutvecklingsmöte i Stockholm där vi också hade några personer från Allard USA som berättade för mig att de var säkra på att en AFO för barn skulle bli framgångsrikt, men glöm att den skall ha någon led, "bara ge oss en ToeOFF®, fast mindre". Deras "löfte" tillsammans med samtalet jag hade med fysioterapeuten i Alabama övertygade mig att ta upp projektet igen. Strax efter mötet tog jag en promenad med min vice-VD som sa att om vi släppte alla andra projekten och fokuserade på den lilla ToeOFF® så skulle vi kunna introducera produkten ett år senare.

Ett år senare introducerade vi KiddieGAIT® och under vår europeiska introduktion var såväl kunder som personer inom Allard-gruppen skeptiska. Men när resultaten presenterade av en fokusgrupp, bestående av fyra av de ledande barn-ortopedingenjörerna i USA vid AAOP i Orlando i februari 2008, vaknade entusiasmen igen och gradvis började produkten att växa. Nu vet vi att den här produkten har förändrat många barns liv runt om i världen. Jag var mycket nöjd i maj 2016 när jag presenterade en studie om KiddieGAIT® från München. Samtidigt blev jag kompis med 12-åriga Trent, en Co-Captain i TeamUP Jr. och en av tusentals KiddieGAIT®-användare. Jag kunde med egna ögon se hur KiddieGAIT gjorde en skillnad i hans liv. Tack USA som drivit oss framåt för att utveckla KiddieGAIT® och som har gjort det möjligt för oss att utöka "Support for Better Life" för barn, från och med så unga som 9-10 månader.

Peter Allard

JAG HAR DROPPFOT - VAD HÄNDER NU?

ToeOFF® Public Relations Story

Allt började med de kommentarer jag fick höra från patienter, daterade så långt tillbaka som 1997; "ToeOFF® gav mig tillbaka mitt liv", följt av "Varför kände min läkare eller Ortopedingenjör inte till den här produkten?" Jag hade ingen ”Super Bowl” reklambudget, så frågeställningarna lämnade en överväldigande utmaning.

Den 17 april 2006 såg jag ett inlägg på ”Ortopedtekniskt fråge-forum” ställt till någon med erfarenhet av att hjälpa idrottare med AFO. ”Jag söker just nu någon som kan hjälpa mig att kvalificera mig till Boston Marathon igen--men den här gången måste jag göra det med en AFO. Jag är en 39-årig kvinna med... ". Maratonlöparen var Beth Deloria. Jag svarade henne; "Hej Beth, jag jobbar för ett företag som heter ALLARD USA… ToeOFF® är en kolkomposit dynamisk AFO. Om du är intresserad, är vi intresserade av att hjälpa dig att prova vår produkt. Produkten behöver provas ut av en Ortopedingenjör. Vi är villiga att tillhandahålla produkten i utbyte mot reklamstöd om produkten fungerar för dig."

Beth_Article

Beth ringde upp mig och hon berättade hur hon hade kämpat i 2 ½ år med att prova olika solida och ledade AFOs i plast. Hon visste att hon aldrig skulle kunna förverkliga sin dröm att genomföra ytterligare ett Boston Marathon med de "klumpiga och obekvämbara" ortoserna. Beth berättar historien om hur jag tyckte att hon var galen att vilja springa ett maraton, men om det var vad hon ville göra, ville vi se om vi kunde hjälpa henne.

Beth fick över 70 svar på sitt inlägg. Jag skickade produktprover till henne, vilket flera andra leverantörer också gjorde, och hennes Ortopedingenjör provade varenda en. Hon valde snabbt ut den som hjälpte henne att fungera utan smärta. Det var vår ToeOFF®. Bara sex månader senare genomförde Beth Chicago Maraton med en personligt bästa tid någonsin på 3:39:26 och hon sprang Boston Maraton 2007 och 2008.

Beth_BostonMarathoneBeth var passionerad angående produkten och ville hjälpa oss att "få ut budskapet". Detta ledde till utvecklingen av vår 2012 Public Relations kampanj där strategin var att få medial uppmärksamhet. Beth reste runt i USA och deltog i 20+ Maraton. För att hålla berättelsen levande och få en plattform där vi kunde få ännu mer brukar-uppmärksamhet, etablerades webbplatsen "GetBackUpToday". Där kan besökaren bli en TeamUP-medlem genom att "sätta sig på kartan" och dela deras "back up" inspirerande berättelser. Fjorton av dessa TeamUP-medlemmar med många olika orsaker till footdrop (cancer, stroke, ryggradssjukdomar, MS, CMT, FSH MD, traumatisk skada, dystoni) ville göra mer. De ville hjälpa till att utvidga vårt brukar-uppdrag. Dessa förespråkare blev ”Allard USA TeamUP-kaptener”. Läs alla deras inspirerande berättelser och de andra TeamUP-medlemmarnas på www.getbackuptoday.com.  

2016 deltog tre av våra TeamUP-co-kaptener, alla med BlueROCKER®s, i 2016 Paralympics paracykel-händelser. Alla tre kvalificerade sig och tog totalt hem 3 silver och 1 guld för USA.

TeamUP-kaptenerna har bidragit till att öka vår sociala exponering. På Facebook har vi 30 000+ fans! GBUT har över 1500 användare och cirka 3 300 sidvisningar / per månad.

Det är kul att se exponeringen för allmänheten fortsätter att växa!

Carol Hiemstra-Paez

ToeOFF®2.0 - NI ÖNSKADE, VI LEVERERADE!

En snyggare ToeOFF® – inte revolution

Hur tar man sig an uppgiften att förändra en älskad produkt; var hittar man modet att ändra något som varit så betydelsefullt för så många? Jag skulle vilja beskriva vår rädsla att röra ToeOFF® genom en jämförelse med ett världsberömt varumärke som CocaCola®. 1982 lanserade the CocaCola® Company DietCoke®, detta var den första nya produkten inom varumärket CocaCola® sedan 1886. Det är klart att omsättning och omfattning för en konsumentprodukt är vitt skild från en medicinteknisk produkt men varumärkenas igenkänningsfaktor inom sina respektive målgrupper är troligen likvärdiga. Om du kan föreställa dig den nervositet som måste funnits hos The CocaCola® Company inför en så prestigefull lansering, tror jag du förstår den rädsla vi kände inför att eventuellt ha gjort fel val med ToeOFF®.

ToeOFF 2.0 All

Innan utvecklingsarbetet startade, gjorde vi en omfattande förstudie för att försäkra oss om att vi visste vad såväl kunder som brukare ville se i nästa generations ToeOFF®. Undersökningen tog flera månader att genomföra och i slutändan kunde vi i stort sett sammanfatta arbetet med orden ”Vi älskar vad vi har”. Det var inte så mycket att ta med till utvecklingsgruppen men tillsammans satte vi ihop en kravspecifikation som i princip gick ut på att ta fram ett mera hållbart laminat, att introducera mer organiska former och en produkt som är enklare att prova ut och ta på sig. Både våra egna och externa ingenjörer tillbringade månader i labbet med att sätta upp en helt ny process som inte lämnade någon del orörd. Skapandet av ToeOFF® 2.0, den nya generationens ToeOFF®, handlade inte om att göra revolution. Istället fokuserade projektet på att stärka ortosens funktionalitet samtidigt som vi förbättrade såväl laminat som produktionsprocess. ToeOFF® 2.0 bygger på ny avancerad kompositteknologi men har behållit sin identitet av att vara just en ToeOFF®. När vi väl lanserade den nya produkten var det många kunder som var lite besvikna, det de såg var ju bara en snyggare ToeOFF®. För oss är ToeOFF® 2.0 mycket mera än det som syns; för oss har det handlat om att bibehålla det förtroende och rykte vi som företag uppnått under de senaste tjugo åren.

Gunilla Ström

FLOW - UTVECKLINGEN FORTSÄTTER!

Nästa generation kompositortoser inom Allard AFO gruppen.

Utvecklingen av Ypsilon® FLOW på vår utvecklingsavdelning, har varit en av många spännande erfarenheter jag fått sedan jag började arbeta för CAMP-Allard för 17 år sedan. En sak vi lärt oss under årens lopp i arbetet med AFO (Ankel-Fot-Ortoser), är att patienter med samma diagnos och problem i nedre extremiterna, nästan alltid kräver olika mycket stöd från sin AFO. Det är därför vi strävar efter att erbjudan Komposit AFO med olika stabilitetsnivåer för att möta patientens individuella behov. Ypsilon Flow

Erfarenheter från arbetet med ToeOFF® 2.0 (2014) och BlueROCKER® (2015) lärde oss mycket och det resulterade i lanseringen av produkten Ypsilon® FLOW i slutet av 2016. Vi vet att användare ibland använder Ypsilon® istället för ToeOFF® när de vill ha mer flexibilitet, nätt och luftig design. De senaste åren har också kunder frågat efter möjligheten att anpassa skenorna till dagens skomode, med lägre klackhöjd och även erbjuda mer flexibilitet i AFO:n. 

Vi har gått från prototyp som gjorts efter gipsavgjutningar till modern CAD/CAM teknik. Vi har ändrat uppläggstekniken för att öka rörelseomfånget och sänka klackhöjden. Vi ändrade också designen i den översta skenbensdelen och allt detta resulterade i Ypsilon® FLOW.

Nu får användarna möjlighet till mer rörelseomfång, med bra lyft under svängfasen och dessutom en bra fotaveckling i slutet av belastningsfasen. Med den nya tekniken vill vi utveckla nästa generation av kompositortoser inom Allard gruppen under namnet ”FLOW”. Ännu ett steg för att erbjuda ”Support for Better life” till ännu fler patienter!

David Nordenberg Steiman