Allard AFO

Support for better life

Allard AFO

40 reasons

Allard fortsätter att vara världsledande på AFO-marknaden efter 20 år!

40 reasons (sv)

Allard har mer än två decenniers erfarenhet av tillverkning och försäljning av kolfiberkomposit AFO:s och har tillverkat mer än en miljon ortoser under dessa år. Kontinuerlig investering i FOU och marknadsaktiviteter har varit betydande för framgången.

Nedan hittar du 40 anledningar till att Allard AFO’s fortsätter att vara #1.

virginia

TILLVERKNING

#1   Högteknologisk tillverkningsenhet

Vi har en tillverkningsanläggning som är till 100 % avsedd för enbart fiberkomposit. Detta eliminerar potentiell förorening från icke-fiberframställning under härdningsprocessen av vår prepreg.

#2   Tillverkningsformar av högsta kvalitet

Formarna som används i produktioen är utvecklade från CAD-ritningar och tillverkas endast av aluminium av högsta kvalitet. Varje form underhålls regelbundet för att upprätthålla en konsekvent perfekt kvalitet.

#3   Precisionsskärning

Varje del av materialet för våra produkter skärs ut på ett precisionsskärningsbord av högsta kvalitet.

 

#4   Mycket skickliga och erfarna tekniker

De propietära layup-metoderna utförs enbart av högkvalificerade och erfarna tekniker som genomgår minst 6 – 12 månaders grundutbildning beroende på vilket segment i produktlinjen man jobbar i och minst ytterligare åtta månaders utbildning för att få tillverka en typ av Allard AFO.

#5   Härdning i autoklav

Samtliga Allard AFO:s härdas i en autoklavtryckkammare för att upprätthålla sin jämna och höga kvalitet.

 

#6   Total härdning och “void” eliminering

Allard har investerat stora resurser för att eliminera luftfickor i laminatet. Oberoende forskning har visat att luftfickor i laminatet har en stark negativ inverkan på de mekaniska egenskaperna i kompositer. Så kallade ”voids” beskriver porositetsnivån hos ett kompositmaterial. Det är allmänt accepterat inom materialvetenskapen och kompositindustrin att ett premiumkvalitetslaminat ska ha mindre än 0,5 % luftfickor. Det är vidare erkänt och accepterat att laminat med luftfickor på 1 % eller mer, uppvisar en försämring av sina mekaniska egenskaper.

#7   Utskärning av robot

Efter härdning monteras produkterna på en skena och transporteras till roboten för ”precision cut-out”. Dessa robotar utför den mest exakta och konsekventa trimningen för att säkerställa att varje produkt är exakt densamma.

 

Produktsäkerhet

#8    Ytbehandlingsmetod

Innan produkterna lämnar tillverkningen behandlas de med  med vår egen utvecklade ytbehandlingsmetod för att säkerställa att produkterna är släta, säkra och inte har grova kanter. Det här är en del av vår "svarta konst" – lite av ett mysterium.

#9   Kontrollerad trötthetsanalys

Allard AFO:s är utformade för att minimera risken för skador vid användning.

#10   Högkvalitativa tillbehör

Allard har investerat stora resurser för att säkerställa att polstring, band och andra mjuka material är av högsta kvalitet för funktion och patientkomfort. Materialen testas i ett externt laboratorium för att säkerställa säkerheten för både användare och miljö.

#11   Spårbarhetskedja

Vi kan identifiera varje lager av råmaterial som används i våra kompositortoser. Varje ortos skannas när den skickas till kunden, så det är möjligt för oss att spåra den unika produkten och dess innehåll även efter leveransen. Denna språbarhetskedja kan fortsätta när kunden inkluderar identifieringsetiketten som medföljer varje AFO in i sitt eget system.

Kvalitetskontroll

#12   Omfattande test av råmaterial

Varje parti av råvaror måste uppfylla inspektionen för inkommande gods innan det godkänns för produktion.

#13   100 % slutlig manuell inspektion

Varje produkt vägs under efterbehandlingen och eventuella avvikelser från befintliga toleranser leder till en avvisning. Före leverans screenas varje produkt och utvärderas mot våra produktkvalitetskontroller.

#14   Slumpmässig testing

Schemalagda slumpmässiga produkttester utförs på alla Allard AFO:s för att säkerställa att våra kvalitetsstandards upprätthålls. Vi har utvecklat testmetoder under de senaste två decennierna, speciellt konstruerade för AFO. Dessa metoder anses vara företagshemligheter.

#15   Förutsägbara resultat 

Genom att kombinera vår kvalitets- och produktionskunskap, är Allard AFO:s lätta att känna igen och man vet vad man får till sina patienter.

#16   Certifierat kvalitetssystem

Camp Scandinavia och Allard arbetar med omfattande kvalitetssystem. Både nya produktförslag och produktförbättringar samlas in från marknaden för att gynna våra kunder.

Forskning & Utveckling

#17   Mer än två decennier av utveckling av komposit AFO:s

Över två decennier av erfarenhet och utveckling har gjort det möjligt att optimera material, tillverkning och kvalitetsaspekter till det som är känt i dag. En av vårt företags hörnstenar är ”Ständig förbättring”, så i morgon vet vi att vi kommer att göra en ännu bättre produkt.

#18   Utbyte av komposit “Know How”

Allard har i över två decennier arbetat nära och omfattande med de ledande globala forskningsinstituten och leverantörerna inom kompositvärlden.

#19   Allard-Laboratoriet

Innan en ny Allard AFO lanseras är produkten designad och testad i Allard Lab. Under mer än två decennier har Allard-laboratoriet kontinuerligt utökats med utrustning och mjukvaror avsedda för att endast analysera komposit AFO:s.

#20   Klinisk testning med brukare

Genom åren har vi upptäckt att användare av våra produkter kan utföra aktiviteter med produkterna som våra maskiner inte kan förutse. Därför testar verkliga patienter, i säkra miljöer, kontinuerligt våra befintliga produkter för forskningsändamål eller före införandet av en ny produkt.

#21   Patientöverensstämmelse

Våra produkter ska uppfylla användarnas förväntningar. Det är inte användaren som ska anpassa sig till produkten.

#22   Kontinuerlig produktlansering

Under mer än två decennier har vi utökat vårt produktsortiment med ca 28 produkter och tillbehör.

#23   Tillbehör för att möta patientens behov

Vi har ett stort utbud av tillbehör till våra Allard AFO-produkter, vilket innebär att du kan välja olika typer av t.ex. polstring för att möta din patients unika behov.

Produktfunktion

#24   Individuell tillverkning

Alla människor är olika och vissa patienter passar inte alltid standardegenskaperna. Vi har ett system baserat på många års erfarenhet som ger kunden möjlighet att få tillverkat en anpassad ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den kan tillverkas efter skanning, gips eller mått.

 

#25   Graderad dynamisk funktion

Allard AFO-produkterna har en graderad dynamisk funktion. Från den mest flexibla Ypsilon® FLOW till den mest rigida BlueROCKER®. Graderingen är inte bara mellan de olika produkterna utan också inom produkterna, där graderingen är olika mellan storlekarna.

#26   Smidig övergång i ståfasen

Under årens lopp har vår förståelse ökat för hur vår produkt påverkar gångmönstret och vikten av en dynamisk produkt istället för statisk. Detta har hjälpt oss att göra övergångsfasen från ståfasen ännu mjukare och jämnare.

#27   AFO:s för olika patientgrupper

Genom vårt breda sortiment av produkter kan vi erbjuda olika ortoser till användare vars funktion förbättras av en ortos eller till de som försämras i sin sjukdom. Vår portfölj tillåter även barn att växa med våra produkter och individer att gå upp eller ner i vikt.

#28   Varken vikt eller storlek är en begränsning!

Oavsett om din patient är kort eller lång, stor eller liten – storlek och vikt är inte någon begränsning för Allard AFO:s.

#29   Droppfotsortoser med funktion genom hela gångcykeln

De flesta droppfotsortoser/Ankel-Fot-Ortoser (AFO) fokuserar på att hålla foten rätt genom svängfasen, vilken endast är ca 40 % av gångcykeln. Eftersom stödfasen utgör ca 60 % av tiden, är Allard AFO utvecklade för att även ge stöd och funktion, från hälisättning till stegavveckling.

 

Försäljning och Utbildning

#30   Kontinuerlig utbildning

Allt sedan introduktionen av ToeOFF® 1997, har Allard utbildat mer än 100 000 fysioterapeuter och ortopedingenjörer över hela världen, om funktionerna och fördelarna med att använda en Kolfiberkomposit AFO.

#31    Inte köpa grisen i säcken!

Genom introduktionen av våra test-ortoser kan ortopedingenjören utbilda och interagera med fysioterapeuten. Vi vet att våra ortoser inte är för alla och vi är inte rädda för att låta användare och fysioterapeuter prova innan de bestämmer sig.

#32   Patientmedvetenhet

Under 2013 grundade Allard det som vi kallar för “GetBackUPToday” för att öka medvetenheten om att använda AFO:s för droppfot. Detta har etablerat 36.000 följare på Facebook och skapat 404 nyhetsrapporter. Av våra 13 TeamUP Kaptener är det 3 tävlande idrottare som använt sin Allard AFO:s i de senaste paralympiska spelen i Rio de Janeiro och tog hem 1 guld och 3 silvermedaljer.

#33   O & P partnerskap

Vi är övertygade om att utprovning och anpassning kräver en ortopedingenjör. Därför som din partner, säljer vi enbart våra ortoser till certifierade ortopedingenjörer.

#34   Evidens

Allard AFO:s har utvärderats i ett antal studier där fördelar och funktion har bevisats när det gäller kolfiber AFO:s. Studierna har också visat höga resultat när det gäller brukarnas tillfredsställelse av att använda produkterna.

#35   Generös garanti

Vi har, så vitt vi vet, de mest generösa garantivillkoren i vår bransch.

#36   Hög servicenivå

Allard-koncernen har en genomgående hög servicenivå för sina leveranser. Under de senaste 5 åren har servicenivån för vanliga komposit-AFO i genomsnitt varit 95 %.

#37   Instruktionsmaterial

Det instruktions- och stödmaterial som vi har för våra produkter skall hålla den högsta standarden för att hjälpa våra kunder att välja rätt produkt och den bästa produkten för varje enskild patient. Den skall också hjälpa våra kunder att utbilda sina referenskällor och andra i vårdkedjan.

Socialt ansvar

#38   Välgörenhetsdonationer

Allard donerar pengar till Dralla Foundation, vår välgörenhetsorganisation, för varje AFO som säljs. Drallas uppdrag är att ”ge personer med fysiska utmaningar en oförglömlig dag!” Dralla har gett bidrag till inte mindre än 68 aktiviteter för en ”oförglömlig dag” sedan starten 2011. Besök dralla.org.

#39   Miljövänlig

En av företagets 4 hörnstenar är "Ansvar för miljön". Miljö är inte något som bör tas för givet. I allt vi gör, arbetsmetoder och processer, strävar vi efter att vara miljövänliga. Att tillverka en kolkomposit-AFO förbrukar betydande energi. För att säkerställa att vi som organisation inte dränerar jordens resurser för att fungera och tillverka våra produkter, gjorde vi den betydande investeringen att använda så mycket energi som möjligt via förnybara energikällor (vindkraftverk). Resultatet är att vi inte förorenar luften eller påverkar den globala uppvärmningen negativt.

#40  Partnerskap med patientorganisationer

Vi samarbetar med nationella och internationella ideella organisationer vars medlemmar kan dra nytta av våra produkter för att öka medvetenheten om de funktionella fördelarna med Kolfiber AFO.