Allard AFO

Support for better life

Allard AFO

THE ToeOFF® STORY

In 1997 introduceerde Allard de eerste koolstofcomposiet EVO (enkel-voetorthese) onder de merknaam ToeOFF®. Dit zette de O&P-markt (O&P staat voor: orthesen en prothesen) voor producten om een klapvoet te behandelen op zijn kop. Maar wij stopten hier niet! Wij gingen naarstig meer koolstofcomposiet EVO's ontwikkelen met een wisselende mate van ondersteuning en een wisselende dynamische respons, om aan de verschillende anatomische, biomechanische en leefstijlbehoeften van de individuele personen tegemoet te komen. De volgende verhalen vertellen de ontwikkelingsgeschiedenis van ons continue streven om het publieke bewustzijn te vergroten van onze innovatieve oplossingen die beschikbaar zijn om 'Support for Better Life' te bieden, alsmede hoe wij dit doen.

DE GEBOORTE VAN DE ToeOFF® 

DE START

Op 17 mei 1987 kwam een ontwikkelingsgroep ('Development Group'; DG) van Camp Scandinavia (CS), bestaande uit Dr. Stig Willner, Gert Karlsson (CPO), Helena Peters (R&D) en ik (destijds CEO van CS), bijeen in Snogeholm Castle. 17 Mei is niet alleen in Noorwegen een belangrijke datum, maar ook voor Allard/Camp, omdat mijn zoon, Peter Allard, 19 jaar later (in 2006) op deze zelfde dag het bedrijf overnam.

 

ToeOff Old And New Allard AFO

Stig Willner was een rugarts die diverse producten voor CS had ontwikkeld, maar geen van deze producten is van grote betekenis geweest in de verkoop. De DG heeft als taak om een nieuw orthetisch materiaal te beschrijven/definiëren en daarna een fabrikant te vinden. Het materiaal werd gedefinieerd, maar het vinden van een fabrikant van een niet-bestaand theoretisch materiaal was een probleem. Na bezoeken aan verschillende professoren en universiteiten vonden we de oplossing vlakbij de woning van Willner. Malmö Komposit was een expert in composiet materialen binnen de trein- en vliegtuigindustrie en de eigenaar, Karl Engdahl, werd al gauw een hechte partner van Willner.

Aanvankelijk focusten we ons op de ontwikkeling van producten voor de wervelkolom, wat gezien de achtergrond van Willner vanzelfsprekend was. En toen, op een dag in 1995 waarop de DG een bijeenkomst had in de fabriek, werd aan de groepsleden een composiet polsspalk gepresenteerd, waarover men zeer enthousiast was. Al snel was een spalk voor de behandeling van radiusfracturen klaar voor gebruik en op de markt. De DG besloot niet te stoppen bij alleen de sensationele Campsolite Wrist, maar creëerde ook een nieuwe EVO, die anders was dan wat de wereld tot dan toe had gezien. De naam Campsolite werd gebruikt als een familienaam voor de nieuwe reeks van composiet orthesen van Camp.

In april 1995 bezocht Willner het ISPO World Congress in Melbourne. Een EVO met anterieure steun trok de belangstelling van Willner, maar was van traditioneel thermoplastic gemaakt. De combinatie van een anterieure oplossing om beter in de normale schoenen te passen met een dunner en actiever materiaal van composieten zette een denkproces in werking in de fabriek. Energie-reflecterende eigenschappen en loopverbetering bij zowel de 'heel strike' (hielcontact) als de 'toe-off' (tenen afzet) vormden een briljante formule. Het concept van een laterale stut, in plaats van zowel lateraal als mediaal een stut, was een ander magisch ingrediënt. De laterale stut maakte gebruik van de sterkte van de koolstofvezel om de vereiste stabiliteit te leveren! Vanwege de verbazingwekkende verbetering in de 'toe-off'-fase van de gangcyclus, gaven we de orthese de naam Campsolite ToeOFF®.

De eerste presentaties werden goed ontvangen, en vroege gangstudies lieten zeer goede resultaten zien. Wij herinnerden ons dat technici van gipskamers de Campsolite-polsspalk (die in 1999 het loodje legde) als een bedreiging voor hun vaardigheden hadden gezien. Wij wilden voor de ToeOFF® niet dezelfde fout maken, en daarom hadden wij de ToeOFF® aanvankelijk niet met banden uitgerust. Hierdoor moesten instrumentmakers werk verrichten, zodat ze zich nodig voelden in het aanmeetproces! Deze initiële strategie hielp ons de O&P-faciliteiten ervan te overtuigen dat wij partners waren en geen vijanden. Onze vergoedingscode in de VS was een volgende stap voorwaarts! De toewijding van Willner aan klinische documentatie vormde de waardevolle fundering voor de erkenning door de medische gemeenschap van de voordelen die de ToeOFF® bood met betrekking tot het functioneren en de therapietrouw van de patiënt.

In 1996 nam Bertil Allard Camp Scandinavia over van Bissell Inc. Op dat moment schrapten wij Campsolite en gebruikten wij alleen nog ToeOFF® als naam, en werd onze internationale naam Allard. In 1998 kregen Willner en Engdahl, de eigenlijke uitvinders van de ToeOFF®, een prestigieuze innovatieprijs en in 1999 ontving Willner de 'Thranhardt award'' in de VS. De lezing bij AOPA voor de Thranhardht-prijs werd gepresenteerd door instrumentmaker Jan Smits, een belangrijke partner in het ToeOFF®-designteam, terwijl Willner kort na de toekenning van de prijs overleed. Het diploma en de prijs werden overhandigd aan de vrouw van Stig, Eva.

Het was een tragedie dat Willner in 1999 overleed, voordat de ToeOFF® goed en wel was begonnen, waardoor hij alle erkenning van een 'droomproduct' zou hebben kunnen ervaren. Ik ben er trots op dat ik betrokken ben geweest bij het op de wereldmarkt brengen van zo'n fantastisch succesvol product, iets wat je maar een keer in je leven meemaakt. Ik weet zeker dat Stig Willner mijn mening zou hebben gedeeld dat het 'veranderen van de levens van mensen' de grootste beloning voor deze bijzondere uitvinding was en nog steeds is!

ToeOFF®

Bertil Allard

EDUCATIE WORDT DE PIJLER VAN ONZE GROEI

KETTINGREACTIES

Als opleider werd ik een enthousiaste gelover en volger van de gang-biomechanische concepten die door Gary Gray, fysiotherapeut, ATC, werden ontwikkeld en in zijn 'ketenreactie'-cursussen werden gepresenteerd. Toen ik voor het eerst een ToeOFF® in handen kreeg, zag ik direct hoe de open hiel, de anterieure steun en de koolstofcomposiet-reflecterende eigenschappen deze biomechanische concepten volledig ondersteunden. Deze concepten waren echter nog nieuw voor fysiotherapeuten en grotendeels vrijwel onbekend bij instrumentmakers. Ook stonden wij voor de uitdaging om instrumentmakers ervan te overtuigen dat dit op maat gemaakte product ooit even nauw zou passen en dezelfde stabiliteit zou geven als hun handgemaakte plastic EVO's.

ToeOFF_benIk heb nauw samengewerkt met Scott Fisher (fysiotherapeut, die was opgeleid door en werkte met Gary Gray) om een 4 uur durende cursus over gang-biomechanica te ontwikkelen. In de cursus werd de normale functionele biomechanica besproken en werd vervolgens vergeleken welke invloed de traditionele EVO van gegoten plastic en de ToeOFF® op de functie hadden. De boodschap die de cursisten mee naar huis moesten nemen was dat traditionele hulpmiddelen de voet kunnen opvangen tijdens de zwaai, maar dat de ToeOFF® de gangfunctie helpt herstellen.  

Ik begreep al gauw dat fysiotherapeuten van het grootste belang waren voor het voorschrijven van EVO's, dus moesten zij worden overgehaald om hun voorschrijfgewoontes te veranderen. Instrumentmakers meten het hulpmiddel aan, en moesten er dus ook van worden overtuigd dat ze hun praktijkprotocollen moesten veranderen. De cursussen bleken bij beide groepen aan te slaan. Fysiotherapeuten begonnen naar het product te vragen voor hun klanten, en instrumentmakers werden bereidwilliger om het aan te meten. Zodra de instrumentmakers en fysiotherapeuten het 'doorhadden', begonnen ze verhalen te delen over hoe ze de ToeOFF® gebruikten voor andere aandoeningen dan alleen de klapvoet. Dit leidde ertoe dan ik de behandeling van disfuncties van zachte weefsels (d.w.z. achilles-tendinopathie, disfunctie van de pees van de tibialis posterior [PTTD]) en partiële voetamputaties toevoegde aan onze educatieprogramma's.

Mijn conservatieve schatting is dat alleen al in de VS meer dan 50.000 medische professionals zijn beïnvloed door de Allard-cursussen. Er kan nu worden gezegd dat zoals koolstofcomposieten in de late jaren tachtig de prothesen industrie op zijn kop zetten, de ToeOFF® van Allard de orthopedische industrie voor de onderste extremiteiten op zijn kop heeft gezet. Ik heb genoten van de reis!

Robert H. Meier

BlueROCKER® - VAN DWAAS IDEE TOT SUCCES

Eind jaren zeventig begon ik met composiet producten te werken, voor de fabricage van producten voor de militaire en luchtvaart-industrie. In het begin van de jaren negentig kwam ik in contact met de orthopedische wereld en ik moet zeggen dat het werken met producten die mensen helpen een beter leven te krijgen veel meer voldoening biedt.

BlueROCKER Bij de ontwikkeling van producten voor de orthopedische industrie worden we constant beïnvloed door uitdagingen en ideeën van gebruikers voor de ontwikkeling van nieuwe producten, maar ook zomaar spelen met dwaze ideeën in ons laboratorium kan tot de ontwikkeling van commerciële producten leiden. De BlueROCKER® was hier een voorbeeld van. Het ontwikkelingsteam kreeg het idee om een extreem dik en stug product te ontwikkelen dat de orthesemaker flexibel kon maken. De orthesemaker zou dit doen door de stut en zool eenvoudigweg te verfrommelen totdat precies de juiste eigenschappen voor elke patiënt waren verkregen. Toen we er dieper over nadachten, stelden wij vast dat het een dwaas idee was. Wij wisten immers al dat mensen die niet in de composietwetenschap zijn geschoold de producten kunnen beschadigen als ze proberen om hun eigen veranderingen aan te brengen.  Wij wilden dit concept echter toch testen en gaven enkele proefmodellen weg aan gebruikers, die deze 'ToeOFF®'op steroïden' uitprobeerden zonder wijzigingen aan te brengen, en een aantal gebruikers was er heel tevreden over. Wij vroegen hen min of meer 'Hoe komt dit?' en ze beweerden dat de stabiliteit van het product in combinatie met de afrolzool echt perfect was.  

De eerste producten die we maakten, waren zwart en zagen eruit als een ToeOFF®. Daarom moesten we een manier vinden om dit nieuwe product er anders te laten uitzien dan de normale ToeOFF®. Wij zouden de vorm hebben kunnen veranderen, maar omdat wij wisten hoezeer de klanten de vorm van de ToeOFF® apprecieerden, moesten we met een andere oplossing komen. Eerder hadden wij al vanuit de markt verzoeken gekregen om de ToeOFF® in verschillende kleuren te maken, en wij hadden hiernaar gekeken door verschillende pigmenten te gebruiken in de matrix van het materiaal. Deze techniek leidde niet tot een cosmetisch acceptabel product, met uitzondering van de kleur blauw. Daarom maakten wij het product blauw met een leuke tuimelaar in de zool, en de naam van het product lag voor de hand. Vandaag de dag is de BlueROCKER® een zeer bekende merknaam wereldwijd, en is de BlueROCKER® het meest rigide product van de EVO-reeks van Allard. Het is verbazingwekkend hoe zo'n slecht doordacht idee een succesvol en gewaardeerd product kon worden.

Heinrich Jordan

NOORS COMPOSIET WORDT DOOR ALLARD GEPRODUCEERD

Sinds de ToeOFF® het licht zag, werd het product geproduceerd in een bedrijf in Malmö dat een externe eigenaar had. De samenwerking met dit externe bedrijf liep jaren lang goed, maar toen de volumes groter werden en onze eisen voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling toenamen, begonnen we in te zien dat we in deze situatie niet zo snel vooruitkwamen als wij wilden. Daarom begonnen wij intern te praten over hoe we deze situatie konden veranderen.

In 2006 en 2007 begon de eigenaar van de productiefaciliteit in Malmö veel geld en middelen te besteden aan andere dingen dan de productie van onze ToeOFF®-producten.

Dit leidde ertoe dat de eigenaar naar ons toe kwam om financiële steun te vragen; dit deden wij. Maar toen hij terug bleef komen en steeds meer vroeg, zeiden wij dat we niet zijn 'extra bank' konden zijn.

Het bedrijf ging failliet en kwam onder curatele. De curator runde de zaak, terwijl hij de 'rotzooi' opruimde. En toen, in de zomer van 2007, werd officieel aangekondigd dat het bedrijf te koop was.

Iedereen die potentieel interesse had om een bod uit te brengen op het bedrijf, kon de faciliteit bezoeken om niet alleen de machines en materialen te bekijken, maar ook het maakproces van de ToeOFF®. Verscheidene bedrijven buiten het orthetische veld gingen erheen, met inbegrip van minstens één concurrent.

Allard ManufacturingDat een belangrijke leverancier failliet was, baarde ons natuurlijk grote zorgen, met name omdat 50 % van de patentrechten in het faillissement waren opgenomen, en daarom ook te koop waren.  

Wij brachten een bod uit op het bedrijf voor de productie van de composiet EVO's. Het bod omvatte vanzelfsprekend ook de patentrechten, die in zekere zin de toekomst van de ToeOFF® zouden kunnen bepalen.

De tijd die de curator nodig had om de biedingen (van ons en van anderen) te evalueren, was een uitermate nerveuze periode voor ons. Ontspannen van de zomer en vakantie genieten is niet echt een toepasselijke beschrijving van de zomer van 2007. Ingeval de business aan het 'verkeerde' bedrijf zou worden verkocht, zouden de gevolgen dramatisch zijn geweest.

Uiteindelijk kregen wij het antwoord van de curator dat ons bod was geaccepteerd! Wat een opluchting voor de Allard-organisatie, om maar niet te spreken van het personeel dat in de fabriek in Malmö werkte en alleen ons als nieuwe eigenaar wilde.

Allard Manufacturing AB zag op 10 september 2007 het licht.

Zoals u uit mijn verhaal kunt afleiden, was het niet altijd een 'leuke dans in het park', maar ik ben er heel trots hoe de loyaliteit en toewijding van ons personeel, en hoe onze planning en investeringen Allard helpen geholpen om algemeen te worden erkend als de wereldleider in de productie van de kwalitatief meest hoogwaardige koolstofcomposiet EVO's op de markt.

Olle Eklund  

GEEF ONS EEN ToeOFF® VOOR KINDEREN - KIDDIEGAIT®

Een ToeOFF® maar dan kleiner

Kort nadat de ToeOFF® bekend begon te worden in de markt, begonnen we verzoeken te ontvangen voor een ToeOFF® voor kinderen. In die tijd positioneerden wij de ToeOFF® als een brace voor de behandeling van een klapvoet bij patiënten die een beroerte hadden gehad, maar vandaag de dag weten wij dat er veel meer indicaties zijn waarbij een Allard-EVO nuttig kan zijn. Toen we de verzoeken voor een pediatrische EVO kregen, gingen we rondvragen, maar wij zagen geen betekenisvol marktsegment voor pediatrische patiënten met een klapvoet. Wij wisten echter wel dat de markt voor pediatrische EVO's met een bewegingsbereik enorm groot was. Daarom ontwikkelden we een bewegingsbereik-EVO die van composiet was gemaakt; deze EVO was uniek, anders en zag er fantastisch uit. Ik herinner me hoe enthousiast de teamleden waren, toen ze het prototype in December 2002 zagen. Wij lieten het aan een aantal belangrijke klanten zien, maar die vonden er niks aan. Daarna was de pediatrische ToeOFF® voorlopig van de baan.  

KiddieGAIT_Alla

In mei 2007 maakte ik een reis om klanten in Alabama te ontmoeten. Wij deden een educatiecursus in Birmingham, Alabama, en een fysiotherapeute had gehoord dat ik daar was. Ze had 2 uur gereden om mij te vertellen dat het nu echt tijd was voor een pediatrische ToeOFF®. Ongeveer 3 maanden later hadden wij een productontwikkelings-bijeenkomst in Stockholm, waarbij ook enkele mensen uit het Amerikaanse team aanwezig waren. Zij vertelden me dat ze zeker waren van het potentiële succes van een pediatrische EVO, "maar vergeet het gewricht, geef ons gewoon een ToeOFF® maar dan kleiner”. Hun 'belofte' en het gesprek dat ik in Alabama met de fysiotherapeute had gevoerd, overtuigden mij ervan om het te gaan doen. Direct na de bijeenkomst maakte ik een wandeling met mijn VP. Deze vertelde me dat wij de kleine ToeOFF® een jaar later zouden kunnen introduceren, als wij de andere lopende projecten zouden laten vallen en ons op de ToeOFF® zouden concentreren.

Een jaar later we introduceerden wij de KiddieGAIT® en tijdens onze Europese introductie waren klanten maar ook mensen binnen de Allard-groep sceptisch. Maar de resultaten die februari 2008 bij de AAOP in Orlando werden gepresenteerd door een focusgroep van vier van de meest vooraanstaande instrumentmakers in de VS, genereerde nieuw enthousiasme en langzaam aan begon de lijn te groeien. Nu weten we dat dit product het leven van veel kinderen over de hele wereld heeft veranderd. Ik was heel blij toen ik in mei 2016 een studie over de KiddieGAIT® uit München las. In dezelfde tijd raakte ik bevriend met de 12-jarige Trent, een co-captain van TeamUP Jr. en een van de duizenden KiddieGAIT®-gebruikers. Ik kon met eigen ogen zien hoe de KiddieGAIT een verschil maakte in dit leven. Ik dank Amerika dat het ons heeft gestimuleerd om de KiddieGAIT® te ontwikkelen, waardoor we 'Support for Better Life' konden uitbreiden naar kinderen vanaf 9 tot 10 maanden.

Peter Allard

IK HEB EEN KLAPVOET- WAT NU?

ToeOFF® public relations-verhaal

Het begon allemaal met de opmerkingen die ik van patiënten kreeg, en die al van 1997 dateren:  "De ToeOFF® heeft me mijn leven teruggegeven”, gevolgd door “Waarom wist mijn arts of orthesemaker niks van dit product?” Omdat er geen budget was voor advertenties bij de Super Bowl (in 2016 kostte een spotje van 30 minuten $5 miljoen dollar), vormde de vraag een levensgrote uitdaging

Toen,17 april 2006, zag ik een post op de server met de O&P-lijst, "Aan iedereen in de O&P-professie met ervaring in het helpen van atleten met een EVO: Ik ben momenteel op zoek naar iedereen die me kan helpen om me opnieuw te plaatsen voor de marathon van Boston - maar deze keer zal ik hem moeten lopen terwijl ik een EVO draag. Ik ben een vrouw van 39 met…”. De marathonloopster was Beth Deloria. Ik antwoordde haar, “Hallo Beth, ik werk voor een bedrijf dat ALLARD USA heet… ToeOFF® is een EVO van koolstofcomposiet, die dynamisch reageert op grondcontact. Als je er enthousiast over bent, laten wij je graag ons product uitproberen. Dit product moet door een orthesemaker worden aangemeten. We zijn bereid je het product te verstrekken in ruil voor advertentie-ondersteuning, als het product werkt voor jou…”

Beth_Article

Beth belde me op en vertelde me hoe ze 2½ jaar had gevochten; ze had zowel solide als articulerende plastic EVO's geprobeerd, maar ze wist dat ze haar droom om opnieuw de finish van de Boston-marathon te halen nooit zou gaan waarmaken met de 'onhandige en oncomfortabele' braces. Beth vertelt hoe ik haar uitlegde dat ze gek was dat ze een marathon wilde lopen, maar dat wij als zij dit echt wilde, wilden kijken of wij haar konden helpen.

Beth kreeg meer dan 70 reacties op de post.  Ik stuurde haar 'gratis' proefmodellen op, en ook andere leveranciers deden dit; haar orthesemaker maakte ze alle passend.  Ze koos al snel voor de brace die haar hielp om zonder pijn te functioneren, en dat was onze ToeOFF®.  Zes maanden later al finishte Beth bij de marathon van Chicago met een persoonlijk beste tijd ooit van 3:39:26, en daarna finishte ze ook nog bij de marathon van Boston in 2007 en 2008.

Beth_BostonMarathoneBeth was enthousiast over het product en wilde ons helpen reclame te maken.  Dit leidde tot de ontwikkeling van onze public relations-campagne van 2012, waarin het onze strategie was om media-aandacht te krijgen terwijl Beth door het land reisde en mee deed aan meer dan 20 marathons van de Rock ‘N Roll-reeks.  Om het verhaal levend te houden en om nog meer aandacht van de consument proberen te krijgen, zetten we een website op voor consumenten (GetBackUpToday), waar bezoekers TeamUP-lid kunnen worden door zichzelf op de kaart te zetten en hun inspirerende verhalen kunnen delen over hoe ze zijn 'teruggekomen'.  Veertien van deze TeamUP-leden met verschillende levenslopen en met allerlei oorzaken voor een klapvoet (kanker, beroerte, operatie van de wervelkolom, multiple sclerose, ziekte van Charcot-Marie-Tooth, facioscapulohumerale dystrofie [FSH], myotone dystrofie [MD], traumatisch letsel, dystonie) wilden meer doen; ze wilden ons helpen om onze inspanningen om de consument te bereiken uit te breiden.  Deze pleitbezorgers werden de co-captains van TeamUp van Allard USA – lees al hun inspirerende verhalen en ook de verhalen van andere leden van TeamUP op www.getbackuptoday.com.   

In 2016 streden drie van de co-captains van TeamUP, die alle BlueROCKER®s droegen, voor deelname aan de wielerwedstrijden op de paralympische spelen van 2016 – alle drie kwalificeerden ze zich en in totaal wonnen ze 3 keer zilver en 1 keer goud voor de VS.

De co-captins van TeamUP zijn instrumenteel geweest voor ons om een grotere exposure op de sociale media te krijgen. Op Facebook hebben wij meer dan 30.000 fans! GBUT heeft meer dan 1.500 gebruikers en ongeveer 3.300 paginaviews per maand. Het is mooi om te zien dat de exposure aan het publiek blijft groeien!  

Carol Hiemstra-Paez

ToeOFF®2.0 - U VROEG, WIJ LUISTERDEN!

Een leuke ToeOFF® – geen revolutie

Hoe begin je iets te veranderen aan een geliefd product, hoe durf je iets te veranderen dat een enorme impact op zoveel levens heeft gehad? Mijn beste manier om te illustreren hoe groot onze angst was om iets met de ToeOFF® te doen, is om het te vergelijken met een wereldwijd bekend merk als CocaCola®. In 1982 lanceerde CocaCola® Company dieetcola®. Dit was het eerste nieuwe product onder de merknaam CocaCola® sinds 1886. De reikwijdte en zakelijke belangen van een consumentenproduct verschillen volledig van die van een medisch hulpmiddel, maar de herkenning van het merk door de doelgroep is waarschijnlijk even hoog. Als u zich de angst kunt voorstellen die binnen de CocaCola® Company moet hebben geheerst vóór een dergelijke prestigieuze lancering, dan denk ik dat u kunt voelen hoe nerveus wij waren om de fout in te gaan met de ToeOFF®.

ToeOFF 2.0 All

Voordat het ontwikkelingswerk begon, deden we uitgebreid vooronderzoek om er zeker van te zijn dat wij wisten waar de consumenten en gebruikers op hoopten voor de volgende generatie van de ToeOFF®. Na maanden van onderzoek kwam de korte samenvatting eigenlijk neer op: “We houden van wat we hebben”. Dit was niet veel om bij het technisch team mee aan te komen, maar intern gingen wij door en ontwikkelden wij een specificatielijst, met als doelstelling een duurzamer laminaat, de wens om vormen te gebruiken die meer organisch zijn en om het aanmeten van het product gemakkelijker te maken. Zowel interne als externe technici brachten maanden in het lab door en ontwikkelden een compleet nieuw proces, waarbij geen steen onomgedraaid bleef. Bij het creëren van de ToeOFF® 2.0, de volgende generatie, was nooit sprake van een revolutie. Het werd al gauw een project om de kern van de brace te versterken en het laminaat en de productiemethoden te verbeteren, waarbij werd vastgehouden aan de hoge functionele prestaties. De ToeOFF® 2.0 incorporeert geavanceerde technologieën waar de composietwereld gebruik van kan maken, maar is geheel en al een ToeOFF® gebleven. Bij de eerste lancering waren veel consumenten een beetje teleurgesteld over wat zij zagen als alleen maar een leukere ToeOFF®. Maar met de ToeOFF® 2.0 is meer aan de hand dan wat zo op het oog te zien is; het gaat erom dat we het vertrouwen en de reputatie behouden die we de afgelopen twintig jaar hebben verdiend.

Gunilla Ström

FLOW - DE INNOVATIE GAAT VOORT

Composiet Allard-EVO's van de volgende generatie

Samen met het R&D-team aan de ontwikkeling van de Ypsilon® FLOW werken is een van de vele stimulerende ervaringen die ik heb gehad sinds ik 17 jaar geleden bij Allard aan de slag ging. Één ding dat we door de jaren heen hebben geleerd in de wereld van de enkel-voetorthesen is dat je patiënten ontmoet met dezelfde diagnose van hun onderste extremiteit, maar dat bijna alle patiënten een ander soort en een andere hoeveelheid steun nodig hebben van hun EVO's. Dit is de reden waarom we ernaar streven composiet EVO's aan te bieden met verschillende dynamica om in de behoeften van de individuele patiënt te voorzien. Ypsilon Flow

We hebben heel veel geleerd van onze ervaring met de ToeOFF® 2.0 (2014) en BlueROCKER® 2.0 (2015), en dit heeft geresulteerd in de lancering van de Ypsilon® FLOW eind 2016. Wij weten dat gebruikers soms voor de Ypsilon® in plaats van de ToeOFF® kiezen als dat kan, omdat het ontwerp flexibel, mooi en luchtig is. De laatste jaren vroegen consumenten ons ook om meer aanpassingen aan te brengen om de orthesen beter geschikt te maken voor de nieuwe schoenmode met een lagere hakhoogte en om zelfs nog meer dynamica in de EVO te bieden.

Wij kwamen uit de wereld van gips-prototypen en maken onze prototypen en gietvormen nu met behulp van CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)-technologie. We veranderden de layup-techniek om de dynamica te vergroten en verlaagden de hakhoogte. Ook veranderden wij het design van de bovenste scheenbeenplaat en eindigde met de Ypsilon® FLOW.

Nu kunnen patiënten een groter bewegingsbereik hebben en toch een goede 'lift' krijgen tijdens de zwaaifase en ook een aangename propulsie krijgen. Met deze techniek gaan we een nieuwe generatie composiet EVO's van Allard ontwikkelen, onder de naam 'Flow'. Weer een evolutie om 'Support for better life' aan nog meer patiënten te bieden.

David Nordenberg Steiman