Allard AFO

Support for better life

Allard AFO

40 reasons

ALLARD IS NA 20 JAAR NOG STEEDS MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN KOOLSTOFVEZEL EVO'S!

(NL) 40 reasons

Allard heeft al meer dan twee decennia ervaring met het vervaardigen en verkopen van koolstofcomposiet EVO's en heeft in deze jaren meer dan een miljoen orthesen geproduceerd. Daarnaast hebben ook de continue investeringen in R&D en marketingactiviteiten een substantiële bijdrage geleverd aan het succes.

Hieronder vindt u 40 redenen waarom de EVO's van Allard nog steeds #1 zijn.

virginia

Productie

#1   High Tech productielocatie

We hebben een zelfstandige productiefaciliteit voor vezelcomposieten, die zich voor 100 % met composieten bezig houdt. Hierdoor is potentiële verontreiniging door niet-vezelgebonden productieprocessen tijdens het prepreg-verhardingsproces uitgesloten.

#2   Kwalitatief hoogwaardige productiemallen

Onze mallen voor de producten zijn aan de hand van in CAD-tekeningen ontwikkeld en worden uitsluitend gemaakt van aluminium van de hoogste kwaliteit. Elke mal wordt in een frequent schema gerenoveerd voor het behoud van een consistent perfecte kwaliteit.

#3   Precisie snijden

De prepreg onderdelen die in onze producten worden gebruikt, worden gesneden op een snijtafel die een hoge precisie heeft.

 

#4   Zeer capabele, ervaren technici

De gepatenteerde layup-methoden worden uitsluitend verricht door uitermate capabele en ervaren technici die een basisopleiding van minstens 6 -12 maanden en - afhankelijk van het segment in de productielijn - van nog eens minimaal 6 maanden moeten volgen om volledig geschoold te zijn om één type Allard-EVO te produceren.

#5   Autoclaafbehandeling

Alle EVO's van Allard worden in een autoclaaf-drukkamer uitgehard om een consistent hoge kwaliteit te waarborgen.

 

#6   Holtes vermijden

Allard heeft veel geïnvesteerd om holtes in het laminaat te voorkomen. In diverse onderzoeksartikelen is gebleken dat holtes een sterk negatieve invloed hebben op de mechanische eigenschappen van composieten. Het holtegehalte ('void content') geeft het porositeitsniveau binnen een composietmateriaal aan. In de wereld van materiaalwetenschappen en de composiet-industrie in het algemeen is het breed geaccepteerd dat een laminaat van hoogwaardige kwaliteit een holtegehalte van minder dan 0,5 % dient te hebben. Verder wordt algemeen erkend en aangenomen dat de mechanische eigenschappen van laminaten met een holtegehalte van 1 % of hoger slechter zijn.

#7   Robot profiel snijden

Na de behandeling wordt het product op een rails gemonteerd en naar de robot getransporteerd voor een precieze uitsnede. Deze robots verrichten de meest accurate en consistente profiel snede, om er zeker van te zijn dat elk product exact hetzelfde is. 

 

Productveiligheid

#8    Oppervlakbehandeling

Voordat de producten de productiefaciliteit verlaten, worden ze allemaal behandeld met een oppervlakbehandelingsmethode die wij in huis hebben ontwikkeld, om er zeker van te zijn dat de producten glad en veilig zijn en geen scherpe randen hebben. Dit is onderdeel van onze toverkunst - een beetje mysterieus.

#9   Gereguleerde moeheidsanalyse

De EVO's van Allard zijn ontworpen om de kans op letsels zo klein mogelijk te maken, ingeval tijdens het gebruik iets stukgaat.

#10   Soft Goods kwaliteit

Allard heeft substantieel onderzoek gedaan om er zeker van te zijn dat de bekleding, banden en andere zachte materialen van de hoogste kwaliteit zijn voor functionaliteit en patiëntcomfort. De materialen worden in een extern laboratorium getest om de veiligheid van zowel de gebruiker als het milieu te kunnen garanderen.

#11   Traceerbaarheidsketen

Wij kunnen elke laag grondstof die in onze composiet orthesen is gebruikt, identificeren. Elke orthese wordt bij de verzending naar de individuele klanten gescand, waardoor wij in staat zijn om elk afzonderlijk product en de unieke inhoud ervan te achterhalen, ook na de levering. Deze traceerbaarheid kan worden voortgezet indien de 'afpelbare' identificatie-etiketten van het product, die bij elke EVO worden meegeleverd, in het patiëntendossier worden opgenomen.

Kwaliteitscontrole

#12   Uitgebreid onderzoek van grondstoffen

Elke partij grondstoffen moet onze inspectie voor binnenkomende goederen doorlopen, voordat ze voor productie worden goedgekeurd.

#13   Laatste inspectie 100 % handmatig

Wij wegen elk product bij de afwerking en elke afwijking van toleranties leidt tot een afkeuring. Elk product wordt voor aflevering gescreend en beoordeeld aan de hand van onze specificaties voor kwaliteitscontrole voor het product.

#14   Random tests

Op alle EVO's van Allard worden willekeurig geplande producttesten uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat onze kwaliteitsnormen gehandhaafd zijn. Wij hebben de afgelopen twee decennia testmethoden ontwikkeld die speciaal voor composiet EVO's zijn bedoeld. Deze methoden worden als bedrijfsgeheim beschouwd.

#15   Voorspelbare resultaten en uitkomsten 

Door onze kennis op het gebied van kwaliteit en productie te combineren zijn EVO's van Allard gemakkelijk herkenbaar en kan de patiëntuitkomst eenvoudig worden voorspeld.

#16   Gecertificeerde kwaliteitssystemen

CAMP Scandinavia/Allard werkt met uitgebreide kwaliteitssystemen. Uit de markt worden voorstellen voor nieuwe producten en productverbeteringen verkregen, die onze klanten ten goede komen.

Research en ontwikkeling

#17   Meer dan twee decennia ontwikkeling in composiet EVO's 

Meer dan twee decennia ervaring en ontwikkeling hebben het mogelijk gemaakt om de materialen, productieprocessen en kwaliteitsaspecten te optimaliseren tot wat wij vandaag de dag weten. Een van de hoekstenen van ons bedrijf is 'continue verbetering', en daardoor weten we dat we morgen een nog beter product zullen maken.

#18   Uitwisseling van “know-how” over composieten

Allard werkt al twee decennia nauw en uitgebreid samen met de vooraanstaande mondiale onderzoeksinstituten en leveranciers op het gebied van composieten.

#19  Laboratorium van Allard

Voordat een nieuwe Allard-EVO wordt gelanceerd, is het product in het Allard-lab ontworpen en getest. Het Allard-laboratorium is al meer dan twee decennia onafgebroken uitgebreid met apparatuur en software die uitsluitend zijn ontworpen om composiet EVO's te analyseren.

#20   Klinisch patiëntonderzoek

In de loop der jaren hebben wij ontdekt dat gebruikers van onze producten activiteiten met de producten kunnen uitvoeren waarop onze machines niet kunnen anticiperen. Daarom testen echte patiënten voortdurend onze producten in een veilige omgeving, voor onderzoeksdoeleinden of voorafgaand aan de introductie van een nieuw product.

#21   Patiënten Compliance

Onze producten dienen aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen. Het is niet zo dat de gebruiker zich aan het product dient aan te passen.

#22   Continue productuitbreiding

In meer dan twee decennia hebben wij onze productreeks uitgebreid met ongeveer 28 producten en accessoires.

#23   Accessoires om in de behoeften van de patiënt te voorzien

Wij hebben een grote verscheidenheid aan accessoires voor de EVO's van Allard. Dit betekent dat u verschillende interfaces en voeringen kunt kiezen om aan de specifieke behoeften van de patiënt tegemoet te komen.

Functie van het product

#24   Op maat gemaakt

Alle mensen zijn anders en de standaard eigenschappen zijn niet voor alle patiënten geschikt. Wij hebben een systeem dat op veeljarige ervaring is gebaseerd en dat de klant de gelegenheid biedt om ons een op maat gemaakte ToeOFF® of BlueROCKER® te laten fabriceren. Klanten kunnen een scanner, gipsafdruk of maten gebruiken voor de bestelling.

 

#25   Trapsgewijze dynamica

EVO-producten van Allard bieden een breed spectrum van trapsgewijze dynamiek, van de dynamische Ypsilon® FLOW tot de robuuste BlueROCKER®. De dynamiek van het product hangt af van het model en de maat.

#26   Vloeiende overgang tijdens de standfase

Door de jaren heen hebben we meer kennis gekregen over een slecht looppatroon, waarbij wij het belang van dynamica in plaats van statica gingen begrijpen. Dit inzicht heeft Allard geholpen om de transitiefases vanuit stand nog vloeiender te laten verlopen.

#27   EVO's voor verschillende patiëntgroepen

Dankzij onze brede productreeks kunnen we gebruikers helpen die beter functioneren met een orthese maar ook patiënten die achteruitgaan gaan door hun ziekte. Bovendien maakt onze portfolio het mogelijk dat kinderen kunnen groeien met onze producten, en dat patiënten in gewicht kunnen toe- of afnemen.

#28   Noch gewicht, noch grootte zijn een beperking!

Het doet er niet toe of uw patiënt kort of lang is, groot of klein – grootte en gewicht vormen geen beperking voor de EVO's van Allard.

#29   EVO's met functionaliteit gedurende de gehele gangcyclus

De meeste EVO's richten zich op de klapvoet tijdens zwaaifase, dus slechts op 40 % van de gangcyclus. Aangezien de standfase 60 % van de gangcyclus is, zijn de Allard EVO's ook ontwikkeld ter ondersteunen tijdens de Midden-standfase en voortstuwing tijdens de 3e rocker.

 

Sales and Education

#30   Continue educatie

Sinds de introductie van de ToeOFF® - orthese, heeft Allard meer dan 100.000 voorschrijvers wereldwijd geschoold in het functioneren en de voordelen van het gebruik van een composiet EVO.

#31    Voor aankoop uitproberen

Door de introductie van test-orthesen kan de instrumentmaker fysiotherapeuten scholen en informatie met hen uitwisselen.  Wij weten dat onze orthesen niet voor iedereen geschikt zijn, maar we schromen niet om onze gebruikers en fysiotherapeuten eerst een orthese te laten uitproberen, voordat ze een beslissing nemen.

#32   Patiëntbewustzijn

In 2013 zette Allard 'GetBackUPToday' op, om bij het publiek bewustzijn te creëren over het gebruik van een EVO bij een klapvoet. Dit heeft tot 36.000 volgers op Facebook geleid en heeft 404 nieuwe verslagen opgeleverd. Van de 13 co-captains van TeamUp deden 3 atleten met een Allard-EVO mee aan de laatste Paralympische Spelen in Rio de Janeiro; ze brachten 1 gouden en 3 zilveren medailles mee naar huis.

#33   O & P Partnership

Wij zijn echt van mening dat de expertise en deskundigheid van een instrumentmaker nodig is om de pasvorm en uitlijning goed te beoordelen. Als uw partner in orthesen en prothesen verkopen wij de orthese daarom wereldwijd enkel aan gecertificeerde instrumentmakers.

#34   Aantoonbaar bewijs

EVO's van Allard zijn in talrijke studies geëvalueerd om de voordelen van koolstofcomposiet EVO's te bewijzen, alsmede het goede resultaat wat de tevredenheid over het gebruik van dit product betreft.

#35   Coulante garantie

Voor zover wij weten bieden wij de meest genereuze en coulante garantievoorwaarden in onze industrie.

#36   Service van hoog niveau

De Allard Company group heeft een serviceverlening van hoog niveau. In de afgelopen 5 jaar was het serviceniveau voor standaard composiet EVO's gemiddeld 95 %.

#37   Ondersteunende materialen

Wij leveren ondersteunende materialen van topkwaliteit om onze klanten te helpen het beste product te kiezen en onze producten goed passend te maken, en hen te helpen hun voorschrijvers en patiënten op te leiden.

Sociale Verantwoordelijkheid, Allard AFO

#38   Liefdadigheid

Allard doneert geld aan de Dralla Foundation, onze liefdadigheidsorganisatie, voor elke verkochte EVO. De missie van Dralla is om personen met fysieke uitdagingen een onvergetelijke dag te bezorgen. Dralla heeft 68 'onvergetelijke dag'-events ondersteund sinds de start in 2011. Bezoek dralla.org.

#39   Milieuvriendelijk

Een van de 4 hoekstenen van ons bedrijf is 'Verantwoordelijkheid voor het milieu'. Het milieu is niet iets dat je voor lief moet nemen. Wij streven ernaar om in alles wat we doen, alle werkmethoden en alle werkprocessen milieuvriendelijk te zijn. Het produceren van een composiet EVO kost aanzienlijk veel energie. Om er zeker van te zijn dat wij als organisatie niet de bronnen van de aarde uitputten om onze producten te produceren, hebben wij substantiële investeringen gedaan om zoveel mogelijk met duurzame energiebronnen (windturbines) te werken. Het resultaat is dat we de lucht niet vervuilen en dat we geen negatieve invloed op de opwarming van de aarde hebben.

#40  Partnership met patiëntenorganisaties 

Wij vormen een partnership met nationale en internationale non-profitorganisaties, waarvan de leden kunnen profiteren van onze producten, om het bewustzijn van de functionele voordelen van koolstofcomposiet EVO's te vergroten.